Vuosina 2014 - 2016 Juuka

Juuka on tunnettu lumi- ja jäärakentamisesta. 
Vuosina 2014-2016 oli Juuassa kunnan ja hollantilaisen Eindhovenin teknillisen yliopiston  pykriitin (eli sahanpurun ja veden yhdistelmän) kolme tutkimushanketta. Opiskelijoiden määrä kasvoi ja vuosi vuodelta suuremmaksi ja kansainvälinen verkosto laajemmaksi. Juukalaisia talkoolaisia oli avustamassa 60 - 100.
Kansainväliset hankkeet päättyivät, mutta innostus ja osaaminen jää- ja lumirakentamiseen jatkui, niinpä perustettiin Ellin Taitajat ry. 

Kuva TU/e
Kuva TU/e

Vuonna 2014 valmistui Juuassa
maailman suurin jääkupoli (korkeus 9,2 m ja jänneväli 29,1 m) 
Hankkeeseen osallistui noin 50 hollantilaista opiskelijaa.Hyvin lyhyellä varoitusajalla  paikalliset yritykset ja noin 40 vapaaehtoista huolehti  hollantilaisryhmän majoituksesta ja rakentajien tarvitsemasta kalustosta ja varusteista. Onnistuneen kokemuksen innoittamana niin Juuka kuin Eindhovenin teknillinen yliopisto halusivat jatkaa yhteistyötä myös vuonna 2015. Juuka sai ns. Lump sum-hankerahoituksen (ESR hanke 21.2. - 30.7.2014), jonka  tavoitteena oli alueellisen ja kansallisen verkoston kehittäminen, kansainvälisen verkoston ja osaamisen kehittyminen. 

Kuva TU/e
Kuva TU/e

Vuonna 2015 valmistui Juuassa
maailman korkein jääkatedraali, Sagrada Familia. 
TU/e:n ja sen yliopistoverkoston teekkariopiskelijat rakensivat neljässä viikossa kaksi 18 metriä ja kaksi 21 metriä korkeaa tornia. Maailman ennätys syntyi (edellinen tämän muotoinen torni oli  15 metriä). Sään lauhtuminen esti 30 metrisen tornin loppuunsaattamisen. Kohteen suojelijat olivat arkkipiispa Leo ja Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen.   Huoltojoukkoineen rakentajia oli 80 Hollannista, Belgiasta, Sveitsistä, Espanjasta, Saksasta ja Norjasta.  Juuka sai  Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoituksen Karelia Ice Pie- hankkeelle (Innovaatioita ja elämyksiä Pielisen ympärillä, 1.10.2014 - 31.3.2015). Sen tavoitteena oli: matkailun kehittäminen, imago ja seutumarkkinointi, jää- ja lumirakentamisen osaamisen kehittyminen, talvipuisto ja kokeellinen jäärakentaminen, tuotteistus ja oppilaitosyhteistyö.  Hankeyhteistyökumppaneina toimivat TU/e, Juuan kunta, Josek Oy, Pikes Oy, Karelia Expert, Karelia ammattkorkeakoulu ja PKKY/ Nurmeksen ammattiopisto. Karelia amk teki kaksi selvitystä: ´Sagrada Familia in Ice matkailukohteena´ ja  ´Nähtävyyskohteen merkitys paikallistalouteen´. Hanke mahdollisti lumitykin ostamisen ja lumirakentamis-kurssin. Hanke koordinoi ja tuki TU/e-hanketta, huolehti katedraalin jälkivalvonnasta ja käytöstä matkailunähtävyyskohteena. Hankkeeseen osallistui lukuisa määrä kansainvälisiä ja suomalaisia yrityksiä sekä oppilaitoksia. 

Projektihenkilöstönä olivat neljä kuukautta projekti-päällikkö ja projektikoordinaattori (osa-aikainen), tekninen koordinaattori (oman työn ohella) ja matkailusihteeri (kolme kuukautta). Rakentamisen ja nähtävyyskohteen aukioloaikoina saatiin tilapäisapua. Arvioituna projekti työllisti yhteensä 13 henkilötyö-kuukautta. Vapaaehtoisia oli noin 70. Vapaaehtoistuntimäärä oli yli 1000 tuntia, luultavasti paljon enemmän, sillä vain noin 10 % ilmoitti talkootuntinsa. Lisäksi eri tavoin oli mukana suomalaisia koululaisia ja opiskelijoita reilut 100. Yksi työharjoittelu toteutui. Matkailualan opiskeluun liittyviä näyttöjä tehtiin yli viisi.

Havainnekuva TU/e
Havainnekuva TU/e

Vuonna 2016 tavoitteena oli rakentaa
maailman pisin jääsilta  Leonardo da Vinci (100 m, jänneväli 50 m). 
Sääolosuhteiden vuoksi se ei onnistunut. Rakentamiseen osallistui seitsemän viikon aikana yhteensä noin 180 jäärakentajaa kuudesta eri maasta: Belgia, Hollanti, Iso-Britannia, Portugali, Suomi ja Sveitsi. Maakuntaliiton tulevaisuusrahaston rahoittaman Silta Lumimaahan-hankkeen (1.9.2015 - 31.3.2016) tavoittena oli: Lumi- ja jäärakentamiseen liittyvien matkailupalvelujen koordinointi, markkinoinnin ja myynnin kehittäminen,  kansainvälisen ja alueellisen monialaisen yhteistyöverkoston ohjaaminen, viestintä ja tukeminen,  talven 2017 jäärakentamistoimintojen esisuunnittelu ja ennakkomarkkinointi.

Hankkeen rahoittajina olivat Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton tulevaisuusrahasto, Josek Oy ja Juuan kunta.
Suunnitellusti valmistuivat Gentin yliopiston opiskelijoiden Candela-paviljonki 
ja valotaiteilija Kari Kolan valaisema louhoksen jääputous. Kivikeskuksen näyttelyt, Tulikivi-ravintolapalvelut ja ohjelmalliset tapahtumat täydensivät matkailutarjontaa. Karelia amk:n opiskelijat toteuttivat kävijäseurannan ja markkinointiin liittyvän opinnäytetyön. Kansallinen ja kansainvälinen mediakiinnostus oli laajaa ja Juuka/Suomi tuli selkeästi esille.  Paikallinen lumi- ja jäärakentamisen osaaminen otti suuren askeleen eteenpäin ja nähtävyyden Lumimaa-osio luotiin paikallisten vapaaehtoisten aloitteesta ja toimesta ja se aktivoi paikallisten matkailutoimijoiden ja muiden yrittäjien yhteistyötä. 
Matkailijoita ja kävijöitä oli yii 10 000, joista pääsylipun lunastaneita n. 5000.  
Projektihenkilöstönä työskenteli kahdeksan kuukauden ajan yksi kokoaikainen projektikoordinaattori. Tammikuussa 2016 matkailuinfoon palkattiin matkailusihteeri ja toinen henkilö, joiden tehtävänä oli matkamuistomyymälä, matkailuneuvonta, markkinointi ja lipunmyynti. Tekninen tuki, tapahtumien järjestäminen ja kansainvälisten jäärakentajien majoitus- ym. tukipalvelut hoidettiin vapaaehtoisvoimin. Hankkeessa avusti noin 60 vapaaehtoista yhteensä 2400 tuntia (1,2 htv.), mikä on merkittävä määrä vapaaehtoistyötä.

Candela paviljong 2017 Gent University
Candela paviljong 2017 Gent University